Matematyka

Matematyka
Sebusk94
2021-01-18 12:28:04
rozwiąż równanie. a. |1-x|=1 b. 2|2-x|=4...
Odpowiedz
Matematyka
kasia47km8
2021-01-18 12:21:14
do sklepu przywieziono 3 rowery i 8 kasków o łącznej wartości 3071zł. kask kosztuje 127zł. ile kosztuje rower? rozwiązanie tego zadania zapisz...
Odpowiedz
Matematyka
olek55
2021-01-18 12:14:24
O ile zwiększy się objętość stożka o promieniu  4 cm i tworzącej 5 cm jeśli wymiary zwiększymy dwukrotnie....
Odpowiedz
Matematyka
talusx33
2021-01-18 11:47:04
Podaj współrzędne środka i promień okręgu o równaniu : a) x^2+(y-4)^2=8 b) x^2+y^2+8x-2y+12=0...
Odpowiedz
Matematyka
wilczek98
2021-01-18 11:19:44
Oblicz pole dwunastokąta foremnego o boku 6cm....
Odpowiedz
Matematyka
darunia9465
2021-01-18 10:45:34
co było na spr z funkcji trygonometrycznych? 1 technikum...
Odpowiedz
Matematyka
marta970529
2021-01-18 10:31:54
Mały model samochodu jest o 16 zł. tańszy od dużego modelu. Cztery małe modele i sześć dużych modeli kosztują łącznie 216 zł. Ile kosztuj...
Odpowiedz
Matematyka
werax333
2021-01-18 10:11:24
Znajdz objętość prostopdałościanu którego podstawą jest prostokątem o wymiarach 3 na 4 a pole powierzchni całkowitej wynosi P =94   Potrzeb...
Odpowiedz
Matematyka
calabezbarwna
2021-01-18 10:04:34
Dorota stoi w środku rzędu dzieci i jest w nim piętnasta (tak z prawej, jak i z lewej strony).         Ile dzieci stoi w rzędzie?...
Odpowiedz
Matematyka
lunia63
2021-01-18 09:30:24
skrzynka do przechowywania ziemniaków ma wymiary : długość- 60 cm, szerokośc - 50 cm, wysokosć 40 cm. Jaką powierzchnię zajmie 18 takich skrz...
Odpowiedz
Matematyka
colorovaa
2021-01-18 09:16:44
Oblicz wysokość granisatosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy  3 cm i objętości 117 cm3.Proszę o wytłumaczenie....
Odpowiedz
Matematyka
ktoskaable
2021-01-18 09:09:54
prosze o obliczenie  2^19*27^3+15*4^9*9^4 6^9*2^10+12^10 to podkreślenie to kreska ułamkowa prosze o zrobienie tego z obliczeniami...
Odpowiedz
Matematyka
monika155c
2021-01-18 09:03:04
Rozwiaz układ rownan: {(y+z)(x+y+z)=4 {(z+x)(x+y+z)=6 {(x+y)(x+y+z)=8...
Odpowiedz
Matematyka
Lars1992
2021-01-18 08:42:34
Z.1 Tata wpłacił Markopwi na konto 450 zł. Bank po roku oszczędzania DOLICZYŁ odsetki  w wysokości 5% wpłaconej kwoty.  Chłopiec co miesią...
Odpowiedz
Matematyka
PrincessLacrua
2021-01-18 08:28:54
O dwóch cyfrach wiadomo, że ich róznica wynosi 3. Suma wszystkich liczb dwucyfrowych , które mozna zapisac za pomocą tych dwóch liczb wynosi 15...
Odpowiedz
Matematyka
Toomal
2021-01-18 08:08:24
Uzupełnij przykłady a) 8 cm =     ?     mm b) 7 m =      ?     cm c) 2 km =     ?     m d)  5cm =       ?    mm e) 83 km =    ...
Odpowiedz
Matematyka
nsr1995
2021-01-18 07:41:04
potrzebuję pomocy na teraz mam do obliczenia zadanie z matematyki którego nie umiem rozwiązać, za pomoc z góry dziękuję oblicz: a)I -3 I + I 4...
Odpowiedz
Matematyka
matiu259
2021-01-18 07:27:24
Daje Naj ...........................
Odpowiedz
Matematyka
Alusia13
2021-01-18 07:06:54
podaj miejsce zerowe i współrzędne wierzchołka : a) y=-2x²+x+1 b) y=2x²-10x+9...
Odpowiedz
Matematyka
EwCia95
2021-01-18 07:00:04
do sumy liczb a i b doaj ich różnicę...
Odpowiedz
Matematyka
aleurwal12
2021-01-18 06:53:14
Przeciwległe wierzchołki prostokąta mają wspólrzędne A(-1;2) , C(3;1). Oblicz długość przekątnej prostokąta i wspólrzędne punktu ich prz...
Odpowiedz
Matematyka
DOP
2021-01-18 06:46:24
Prosta k: l: y = ax + b jest prostopadła do prostej y = - 2/5x - 2. Napisz równanie tej prostej wiedząc, że przechodzi ona przez punkt (0; -2)...
Odpowiedz
Matematyka
karolka103
2021-01-18 06:39:34
marta jest o 5 lat starsza od agnieszki trzy lata temu byla od niej 2 razy starsza ile maja lar...
Odpowiedz
Matematyka
Konto usunięte
2021-01-18 06:32:44
oblicz jaką długość ma mur chiński a oto pytanie;    wan li czang czeng to chinska nazwa wielkiego muru chińskiego nazwa ta oznacza mur dłu...
Odpowiedz
Matematyka
xangela93x
2021-01-18 06:25:54
1. Pole powierzchni sześcianu wynosi 36 cm2. Jaką długosć ma jego przekątna ?  2. Powierzchnia boczna stożka jest polową koła o promieniu 8....
Odpowiedz