Chemia

Chemia
zuzzzka
2021-07-31 16:32:54
W 200 ml roztworu HCl o stężeniu 0,01M rozpuszczono 112mg stałego CaO.Obliczyć pH otrzymanego roztworu...
Odpowiedz
Chemia
szymcio123
2021-07-31 13:48:54
Wypisz pierwiastki chemiczne, które dążą do osiągnięcie dubletu elektronowego. Wiem, że jest to m. in. wodór, ale co jeszcze, proszę o wypis...
Odpowiedz
Chemia
SzymeczQ
2021-07-31 13:35:14
3 zadania z chemii Będzie Najjj "__" 1. Ustal liczbę protonów elektronów i neutronów w atomie tlenu. 2. Dobierz współczynnik...
Odpowiedz
Chemia
rodzen357
2021-07-31 13:28:24
Sposoby otrzymywania  soli proszę o wytłumaczenie z góry dzięki :)...
Odpowiedz
Chemia
Alinkalola
2021-07-31 13:21:34
W ciechocińskich tężniach solanka o początkowym stężeniu 5,8% po odparowaniu wody zatęża się do 27%. Następnie kierowana jest do warzelni w...
Odpowiedz
Chemia
Szzilyy
2021-07-31 11:32:14
Mam problem z dwoma zadaniami dotyczącymi pH. Od razu mówię, że te zadania nie należą do najprostszych, dlatego jak ktoś nie wie jak je zrobi...
Odpowiedz
Chemia
karolcia9602418
2021-07-31 11:18:34
Zadanie 3 (0-4p.)Za pomocą jakich reakcji można stwierdzić obecność węgla w: 1. sacharozie 2. etynie Podaj zwięzły opis odpowiednich dośw...
Odpowiedz
Chemia
maciekf325
2021-07-31 10:30:44
W stanie rownowagi reakcji COCl2(g) <-> CO(g) + Cl2(g) stezenia skladnikow wynosza COCl2= 0,5M CO=0.4 M Cl2=0.25 M. Oblicz stezenia skladnikow ukladu...
Odpowiedz
Chemia
Monika247852
2021-07-31 08:55:04
W reakcji zuzyto mieszanine gazow, skladajaca sie z 9 dm3 amoniaku i 6dm3 tlenu. Jaka mieszanine otrzymano po skropleniu pary wodnej? i wjakim stosun...
Odpowiedz
Chemia
ewelinaa32
2021-07-31 07:33:04
zaznacz przykład reakcji chemicznej: a) sublimacja , b) topnienie lodu, c) spalanie drewna d) parowanie benzyny...
Odpowiedz
Chemia
Iwona210575
2021-07-31 06:45:14
Potrzebuje 6.30, 6.31,6.32,6.33...
Odpowiedz
Chemia
x3NicNieUmiemx3
2021-07-31 06:38:24
POMOCYYY ! potrzebuje szybkiej odpowiedzi ! :) Podać produkty reakcji i ich nazwy redukcji butanolu . Będę wdzięczna za szybą odpowiedź :)...
Odpowiedz
Chemia
anowa
2021-07-31 05:36:54
Oblicz entalpię izomeryzacji propenu do cyklopropanu, jeżeli entalpie spalania tych związków w stanie gazowym wynoszą odpowiednio : - 2058,8 kJ/...
Odpowiedz
Chemia
niewiem666
2021-07-31 05:02:44
Proszę bardzo o pomoc. Zadania są proste, ale taki nagły powrót do zadań jednak sprawił mi problem ;/ 1) Ile 90% glukozy należy użyć do wyp...
Odpowiedz
Chemia
alunia9898
2021-07-31 04:01:14
Do kolby miarowej wprowadzono 2g 5%-wego roztworu kwasu octowego i rozcieńczono wodą do 2dm^3. Gęstość roztworu przyjąć 1g/dm^3. Oblicz pH roz...
Odpowiedz
Chemia
costa141
2021-07-31 03:13:24
Wskaż których z wymienionych informacji o pierwiastku i budowie jego atomu nie można odczytac z konfiguracji elektronowej pierwiastka. 1.liczby m...
Odpowiedz
Chemia
lurka123
2021-07-30 22:46:54
Jaki jest najważniejszy dla człowieka związek chemiczny sodu?  Zapisz w postaci równiania ....
Odpowiedz
Chemia
dorocia876
2021-07-30 21:11:14
obl stezenie molowe i masowe roztworu w ktorym rozpuszczono 15g NaCl w 0,150dm3 wody...
Odpowiedz
Chemia
monia28420
2021-07-30 19:15:04
potrzebuje odp. do krzyżówki: 1.Wyrabia sie z niej żelazo. 2.główny składnik betonu. 3.twarda skała używana do wykończenia budowli,chętnie ...
Odpowiedz
Chemia
guciobicz
2021-07-30 10:42:34
Reakcja opisana równaniem H2+CL2--->2 HCl przebiega w fazie gazowej wedlug rownania kinetycznego v=k * Ch2 * Co2. Oblicz, jak sie zmieni szybkosc re...
Odpowiedz
Chemia
kamila08
2021-07-30 06:50:14
Opisz rodzaje zanieczyszczeń wody i napisz jak można je oczyścić....
Odpowiedz
Chemia
sandraola123
2021-07-30 06:16:04
Zapisz wzory sumaryczne związków chemicznych. -chlorek glinu -siarczej żelaza III...
Odpowiedz
Chemia
nel098
2021-07-30 06:09:14
wypisz nazwiska 5 sławnych alchemików napisz o nich jakąś ciekawostke...
Odpowiedz
Chemia
LoveYouBaby
2021-07-30 05:41:54
Podaj po 2 argumenty uzasadniające teze : chemia : Zywi : ubiera : szkodzi : PLIssssssss potrzebuje na jutro DAJE NAJJJJ...
Odpowiedz
Chemia
GerWin
2021-07-30 03:11:34
Jakie parametry krwi najczęściej podlegają badaniom i dlaczego ?...
Odpowiedz