Matematyka
pitman512
2017-06-25 20:48:14
Potrzebuje to na jak jak najszybciej..
Odpowiedź
bienioxd10
2017-06-26 00:59:47

1. Prosta jest prostopadła gdy iloczyn wspolczynnikow kierunkowych = -1 f(x)-funkcja prostopadla do y=x/2+5 f(x)=-2x+b f(2)=4=-4+b b=8 f(x)=-2x+8 2. f(-4)=-4a+b=3 f(4)=4a+b=-2 b=3+4a f(4)=4a+3+4a=-2 8a=-5 a=-5/8 b=3-5/2=1/2 f(x)=-5x/8+1/2 |PR|^2=8^2+5^2=64+25=89 |PR|= [latex] sqrt{89} [/latex] 3. a) Δ=1+8=9 [latex] x_{1} [/latex]=(1-3)/4=-2/4=-1/2 [latex] x_{2} [/latex]=(1+3)/4=1 b) Δ=4+12=16 [latex] x_{1} [/latex]=(2-4)/-6=-2/-6=1/3 [latex] x_{2} [/latex]=(2+4)/-6=6/-6=-1 4. a) Δ=25-16=9 [latex] x_{1} [/latex]=(5-3)/2=1 [latex] x_{2} [/latex]=(5+3)/2=4 Wspolczynnik kierunkowy dodatni - ramiona funkcji ida w gore x∈(1;4) b) -x^2+5x-4=-(x^2-5x+4)  \nalezy zauwazyc ze w nawiasie jest ta sama funkcja co w podpunkcie a Tylko w tym przypadku wsp. kierunkowy jest ujemny; ramiona funkcji ida w dol x∈(-niesk;1)∪(4;+niesk) 5. Δ=4+32=36 [latex] x_{1} [/latex]=(2-6)/2=-4/2=-2 [latex] x_{2} [/latex]=(2+6)/2=8/2=4 W(p,q) - wierzcholek p=2/2=1 Wartosc najmniejsza funkcja bedzie przyjmowac dla argumentu -3, a najwieksza dla -5 w przedziale <-5;-3>       \ Im dalej od wierzcholka tym wieksze wartosci, bo wsp. kierunkowy >0 f(-3)=9+6-8=7 f(-5)=25+10-8=27

Dodaj swoją odpowiedź