Matematyka
Fenri95
2017-06-25 21:29:14
Ktoś pomoze mi potrzebuje na sobote
Odpowiedź
Poniedziałek
2017-06-25 22:51:36

Zad. 1. Przekątna kwadratu o boku a, to: d = a√2 a = √2 cm d = √2 cm · √2 = 2cm Zad. 2. Wysokość trójkąta równobocznego o boku a, to:   [latex]h=frac{asqrt3}2[/latex] a = 2√3 cm [latex]h=frac{^1 ot2sqrt3cdotsqrt3}{_1 ot2}=frac{sqrt3cdotsqrt3}1=frac{,3,}1=3,cm[/latex] Zad. 3. Pole trójkąta równobocznego o boku a, to:    [latex]P=frac{a^2sqrt3}4[/latex] a = 4cm [latex]P=frac{4^2sqrt3}4=frac{^1 ot4cdot4cdotsqrt3}{_1 ot4}=frac{4sqrt3}1=4sqrt3 cm^2[/latex] Zad. 4. Obwód kwadratu:  Obw. = 4a Przekątna kwadratu:  d=a√2 d = 4cm 4 = a√2   /:√2 [latex]a=frac{,4}{sqrt2,}cdotfrac{sqrt2,}{sqrt2,}\\a=frac{^2 ot4sqrt2}{_1 ot2}\\a=frac{2sqrt2}{1}=2sqrt2 cm\\\ Obw.=4cdot2sqrt2 cm=8sqrt2 cm[/latex] Zad. 5. Dłuższe przekątne sześciokąta foremnego o boku długości a, dzielą go na sześć jednakowych trójkątów równobocznych o boku długości boku tego sześciokąta: a. Czyli pole sześciokąta foremnego jest równe sześciu polom trójkąta równobocznego o takim samym boku: [latex]P=6cdot dfrac1{2}acdot h=dfrac6{2}acdot h=3acdot h=3acdotdfrac{asqrt3}2=dfrac{3a^2sqrt3}2[/latex] lub:        [latex]P=6cdot dfrac{a^2sqrt3}{4}=dfrac{6a^2sqrt3}{4}=dfrac{ ot2cdot3cdot a^2sqrt3}{ ot2cdot2}=dfrac{3a^2sqrt3}2[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź