Polski
dzz666
2017-06-25 22:10:14
omów koncepcję poety i poezji zaprezentowaną w III części Dziadów.
Odpowiedź
alicja874
2017-06-26 04:04:34

W „Dziadach cz. III“ Adama Mickiewicza ukazana została koncepcja poety, człowieka wyjątkowego, wybitnego, który jest duchowym przewodnikiem, stoi na czele narodu, posiadający atrybuty władzy. Za wybitnego artystę, jednostkę wyjątkową uważa siebie właśnie Konrad, który   przewyższa swoim talentem wszystkich  twórców, dlatego też nimi pogardza. Jest on pełen pychy i skrajnego indywidualizmu, co widzimy przez porównanie siebie do Boga jako bytu samowystarczalnego. Konrad kocha swój naród i gotów jest cierpieć za niego, dlatego jest przekonany, że jego poświęcenie wystarczy do objęcia roli przywódcy duchowego narodu. Dlatego żąda od Boga „rzędu dusz“, aby posiąść absolutną władzę nad rodakami , ich sercami i umysłem. Bohater buntuje się przeciw Bogu uważając, że niezdolny jest on do miłości, jest jedynie mądrością. Widzimy więc, że koncepcja poety w „Dziadach“ jako przywódcy narodu prócz szlachetnych dążeń jest pełna pychy, pogardy dla innych i lekceważenia Stwórcy jako niezdolnego do miłości. W rezultacie postawa ta doprowadza do jego klęski.

Dodaj swoją odpowiedź