Fizyka
truussszkaaffkee
2017-06-26 00:06:24
.Obliczyc moc napedu pompy nabiałowej o przepustowosci Q=10 800 l mleka na godziną i wysokosci H podnoszenia 18 m Gestosc transoporotwoanego mleka wynosi p=1030 kg/m3 Sprwnosc np=0,75
Odpowiedź
smok130
2017-06-26 00:56:31

[latex]V=10800dm^3=10,8m^3\ P= frac{W}{t} =frac{n*mgh}{t} =frac{n*d*V*g*h}{t} =frac{0,75*1030 kg/m^3*10,8 m^3*10m/s^2*18m}{3600s} \ =417,15W\[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź