Matematyka
AlekPL
2017-06-26 00:20:04
Kto pomoże? Daję naj♧
Odpowiedź
Lukonia
2017-06-26 07:05:22

a/ P p = a*b = 2*4 = 8 cm 2 h = 10 cm  V = P p * h = 8 cm2 * 10 cm = 80 cm3 b/ P p = a*h/2 = 6 * 2 / 2 = 6 cm2 h = 8 cm  V = P p * h   V = 6 cm2 * 8 cm = 48 cm3 c/ P p =  (3+7) * 3.5 /2 = 17 ,5 cm2 h = 5 cm  V = 17,5cm2 * 5cm = 87,5 cm3 zad 2                                                         P p           wys.h          objętość V   trapez  P p =  (5+ 3)*3/2             12cm2           10cm          120 cm3 romb   P p = 8*6/2                        24cm 2           9cm           216 cm3 romb   P p = 5*6/2                        15 cm2           2 cm            30 cm3 

Dodaj swoją odpowiedź