Chemia
ewelus12
2017-06-26 00:47:24
Jak z [latex]Ag(NH_{3} )_{2}^{+} [/latex] uzyskac [latex]Ag^{+} [/latex] oraz czy reakcja ag2so4 + nacl zachodzi?
Odpowiedź
jankes19
2017-06-26 05:59:55

Można poprzez reakcje [Ag(NH₃)]⁺ z etanalem: CH3CHO + 2[Ag(NH₃)₂]⁺ + 2OH⁻  ------> CH₃COOH + 2Ag + 4NH₃ + H₂O Reakcja Ag₂SO₄ + 2NaCl -----> 2AgCl↓ + Na₂SO₄ zachodzi. Ag₂SO₄ jest bardzo słabo rozpuszczalny w wodzie, jednak AgCl jest praktycznie nierozpuszczalny w wodzie, co umożliwia wytracenie się jego osadu. Oczywiście zaobserwujemy wytrącenie osadu tylko przy odpowiednio dobranych stężeniach. :-) ;-)

Dodaj swoją odpowiedź