Przyroda
minutka
2017-06-26 01:21:34
jakie znaczenie miała by gleba dla człowieka, zwierząt i roślin?
Odpowiedź
patryk12795
2017-06-26 07:47:52

1-Dla człowieka gleba ma duże znaczenie, dzięki niej utwardzamy drogi. Stosujemy ją do filtracji w oczyszczalniach ścieków. Ma też duże znaczenie dla rolnictwa i ogrodnictwa. W eksperymentach i badaniach naukowych tez jest wykorzystywana. A dzięki glebie bardziej żyznej możemy zasypywać nieużytki i stare wysypiska odpadów, i tam sadzić różne krzewy. Dzięki niej człowiek może wyhodować sobie jedzenie i jedzenie dla zwierząt gospodarskich. 2-Dla zwierząt :gleba daje schronienie różnym stworzeniom. Jest dla nich domem a dla niektórych pożywieniem. 3-Dla  roślin jest głównym dostarczycielem składników pokarmowych. Dzięki glebie rośliny mogą rosnąć i się rozwijać. Gleba gromadzi i wchłania wodę i inne składniki pokarmowe, które są potrzebna do życia.

Dodaj swoją odpowiedź