Polski
Patka1311
2017-06-26 01:35:14
Uzupełnij zdania liczebnikami i czasownikami: jeść , śpiewać we właściwych formach. (2) Dwaj ........................ (2) Dwóch .................... (3)............. chłopcy ................... (3 ).......... chłopców ........... (4)............ (4 ) .......... (2 ) Dwaj .............. (2) Dwóch ............... (3).............. Indianie .................... (3).............. Indian ................ (4)............... (4) ....................
Odpowiedź
Haakis
2017-06-26 04:09:23

Dwaj jedli/śpiewali Dwóch jadło/śpiewało Trzej chłopcy jedli/śpiewali  Trzech chłopców jadło/śpiewało Czterej chłopcy jedli/śpiewali Czterech chłopców jadło/śpiewało Trzej Indianie jedli/śpiewali  Trzech Indian  jadło/śpiewało    Czterej Indianie jedli/śpiewali Czterech Indian  jadło/śpiewało   

Dodaj swoją odpowiedź