Fizyka
kamcia511
2017-06-26 02:23:04
Bardzo proszę o rozwiązanie tego zadania. Obliczyć natężenie prądu indukcji w cewce o 100 zwojach o średnicy 10 cm i oporze 0.15 kilo ohm jeśli przyrost strumienia indukcji magnetycznej (przybliżanie bieguna S) obejmującej cewkę w ciągu 0.5 s wynosi 35mWh. Zamiast obliczeń bardziej interesuje mnie wyprowadzenie wzoru.
Odpowiedź
Ilayla
2017-06-26 03:42:52

n=100; R=0,15 kΩ=150 Ω ΔΦ=35 mWb=0,035 Wb Δt=0,5 s siła elektromotoryczna indukcji E=nΔΦ/Δt=IR natężenie prądu I=nΔΦ/RΔt I=100*0,035/(150*0,5)=0,0467 A I=46,7 mA

Dodaj swoją odpowiedź