Język niemiecki
spikeyz
2017-06-26 03:51:54
Jak przetłumaczyć na niemiecki zdanie: "To jest Jan Paweł II." Zapisując liczebniki słownie.
Odpowiedź
Misiek15
2017-06-26 05:15:44

Das ist Johannes Paul der Zweite.

Dodaj swoją odpowiedź