Historia
kosa2307
2017-06-26 04:12:24
Co to jest depesza emska?
Odpowiedź
ola18
2017-06-26 05:39:08

Depesza emska to depesza wysłana z Bad Ems przez króla Prus Wilhelma I do kanclerza Birmarcka. Dotyczyła przebiegu ropzmów politycznych na temat obsady tronu hiszpańskiego. Były to rozmowy francusko-pruskie. Została opublikowana w dodadku ,,Süddeutsche Allgemeine Zeitung' 13 lipca 1870 roku. Treść depeszy została ogłoszona przez Bismarcka w formie obraźliwej dla Napoleona III, co sprowokowało wypowiedzenie wojny Prusom przez Francję.

Dodaj swoją odpowiedź