Język angielski
daresek91
2017-06-26 06:08:34
Tworzenie LICZBY mnogiej rzeczowników
Odpowiedź
misia999555
2017-06-26 06:29:14

Regularna liczba mnoga Większość rzeczowników tworzy liczbę mnogą poprzez dodanie końcówki -s. Jeśli wyraz zakończony jest spółgłoską dźwięczną, wymawiamy tę końcówkę /z/; jeśli bezdźwięczna - /s/. np. girl - girls /gɜːlz/ duck - ducks /dʌks/ Jeśli wyraz zakończony jest spółgłoską /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/, wymowa końcówki brzmi /ɪz/, a dodatkowo jeśli wyraz zakończony jest ortograficznie na -s, -z, -x, -ch lub inną literą oddającą powyższe spółgłoski, w pisowni końcówkę zapisujemy -es. np. bus - buses /ˈbʌsɪz/ watch - watches /ˈwɒtʃɪz/ W przypadku rzeczowników zakończonych na -y /i/, zamieniamy -y na -ies. study - studies /ˈstʌdiz/ Wymowa tutaj współcześnie brzmi zazwyczaj /iz/, chociaż można usłyszeć również /ɪz/. Nieregularna liczba mnoga germańska W niektórych wyrazach zachowała się staroangielska liczba mnoga, tworzona poprzez przegłos. man - men woman - women tooth - teeth goose - geese foot - feet louse - lice mouse - mice (i pochodne np. dormouse - dormice) ox - oxen child - children Liczba mnoga rzeczowników pochodzenia łacińskiego -um /əm/ : -a /ə/ (II deklinacja łacińska) np. aquarium - aquaria, maximum - maxima, bacterium - bacteria -a /ə/ : -ae zazwyczaj /iː/ (I deklinacja łacińska) np. alga - algae -us /əs/ : -i zazwyczaj /ʌɪ/, lub /iː/ (II deklinacja łacińska) np. fungus - fungi, locus - loci, cactus - cacti, a nawet niepoprawnie etymologicznie octopus - octopi -ix/-ex /ɪks/, /ɛks/ : -ices /ɪsiːz/ (III deklinacja łacińska) np. radix - radices, index - indices Warto dodać, że w większości zadomowionych słów łacińskich przeważa forma regularna. Powyższe końcówki pojawiają się natomiast zazwyczaj w słownictwie naukowym/medycznym. Liczba mnoga rzeczowników pochodzenia greckiego Tutaj przede wszystkim rzeczownik zakończone na -is /ɪs/, która to końcówka w liczbie mnogiej zamienia się na -es /iːz/. thesis - theses crisis - crises parenthesis - parentheses Również końcówka -on /ɒn/ : -a /ə/ w phenomenon - phenomena (podobnie jak łacińskie -um). Te rzeczowniki nie mają regularnych wariantów. To mniej więcej tyle, istnieją również pojedyncze słowa z innych języków, które zachowują liczbę mnogą z tych języków, np. plateau - plateaux. kopyrajt CorydalisLutea, "Complete English Grammar for Beginners and Intermediates: A Complete How to Speak English Tutorial, With All Grammatical Nuances, Clearly Explained and Easy to Understand", w skrócie CEGBIACHSETWAGN, coming soon i hope :c

Dodaj swoją odpowiedź