Biologia
dysia14
2017-06-26 06:35:54
Rozwiąż krzyżówkę i wyjaśnij hasło :
Odpowiedź
Rossie
2017-06-26 11:42:38

1. Opad atmosferyczny utworzony z kryształków lodu. - ŚNIEG 2. Jest nią np. olej lub benzyna. -CIECZ 3. Z nich zbudowana jest materia. -DROBINY 4. Inaczej cecha substancji. - WŁAŚCIWOŚĆ 5. Lekki metal wykorzystywany m.in. do produkcji ram rowerowych.-ALUMINIUM 6. Substancje, które źle przekazują ciepło. -IZOLATORY 7. Gwałtowne parowanie w całej objętości cieczy. -WRZENIE 8. Zmiana stanu stałego na ciekły. -TOPNIENIE 9. Ilość miejsca, którą zajmują substancje  w przestrzeni. -OBJĘTOŚĆ 10. Cecha mechaniczna szkła.  -KRUCHOŚĆ Hasło to; ŚCIŚLIWOŚĆ-to zmiana objętości rzeczy płynnych lub stałych pod wpływem działania ciśnienia z zewnątrz

Dodaj swoją odpowiedź