Polski
arutik
2017-06-26 07:37:24
Napisz 10 pytań z języka polskiego, literatury i gramatyki. Tak by zadać je klasie. Na jutro
Odpowiedź
radek1506
2017-06-26 08:46:39

1. Jakiej wielkości był globus który stał na stole w wierszu Jana Brzechwy? ARBUZA 2. Odmień przez przypadki i liczby dobry przyjaciel. 3. Jak się nazywał przyrodny ojciec Pinokia? DŻEPPETTO 4 Po jakich spółgłoskach pisze się rz? p,b,t,d,k,g,ch,j,w. P B T D K G CH J W 5. Ułuż z tych liter wyraz: skóceawrpa SPACERÓWKA 6. Podaj przykład porównania NP. GŁODNY JAK WILK 7. Podaj przykład przenośni NP. MORZE ŁEZ 8. Stopień wyższy wyrazu dobry to LEPSZY 9. Podaj przykładową parę homofonów BÓG BUK 10. Która część mowy odpowida na pytanie kto? co? RZECZOWNIK Dasz naj :-D

Dodaj swoją odpowiedź