Język angielski
xx2x
2017-06-26 10:00:54
Potrzebuje na jutro !!!!!! Zastosowanie przysłówka częstotliwości w zdaniach
Odpowiedź
Jagoda12345
2017-06-26 16:32:15

Przysłówki te odpowiadają na pytanie: how often? - jak często? Oto najważniejsze z nich: always - zawsze sometimes - czasami usually - zwykle seldom - rzadko never - nigdy He never smokes at home. - On nigdy nie pali w domu. She always gets up at seven. - Ona zawsze wstaje o siódmej. Tom usually reads a book in the evening. - Tomek wieczorem zwykle czyta książkę. once a day - raz dziennie once a year - raz w roku twice a month - dwa razy w miesiącu five times a day - pięć razy dziennie ten times a week - dziesięć razy w tygodniu twice a week - dwa razy w tygodniu every fifteen minutes - co piętnaście minut every day - codziennie słówko times znaczy razy, używamy go, gdy konstrukcję "x razy" (ale więcej niż dwa): three times - trzy razy seven times - siedem razy itd. I brush my teeth twice a day. - Myję zęby dwa razy dziennie. Do you go to the cinema three times a month? - Czy ty chodzisz do kina trzy razy w miesiącu. Podsumowując: Przysłówków częstotliwości używamy, aby wyrazić ile razy wykonujemy daną czynność w określonym przedziale czasowym.

Dodaj swoją odpowiedź