Matematyka
mrrauuxd
2017-06-26 12:03:54
Weętrze szklanki ma kształt ostrosłupa prawidłowego czworoktego o krawedzi podstawy 4cm i wyskość 10cm .Ile najwięcej takich szklanek można napełnić sokiem z kartonu o pojemności 1.5litra . Oblicz objetość ostro słupa
Odpowiedź
SKSmadzia
2017-06-26 16:15:57

V=1/3Pp×H a = 4cm H=10cm Pp=4cm×4cm=16cm2 V=1/3×16×10=160/3=53 i 1/3cm3 1L=1dm3 1dm3=1000cm3 1,5L=1,5dm3 1,5dm3=1500cm3 1500÷53 i 1/3=28,125 28,125=28 Odp. Maksymalnie napełnisz 28takich szklanek.

twojziomeczek
2017-06-26 16:17:12

V=1/3PpH Pp=a^2 a=4cm Pp=4^2=16 cm^2  H=10 cm V=1/3*16*10=53 1/3 cm^3--obj. szklanki Vk=1,5l=1500 cm^3 Vk/V=1500 : 160/3=1500*3/160=4500/160=28 1/8≈28 -tyle szklanek można napełnić

Dodaj swoją odpowiedź