Fizyka
chmielusek
2017-06-26 19:41:44
Jeśli opór właściwy materiału z którego wykonana jest kostka wynosi 1 Ωm, to opór elektryczny kostki sześciennej o krawędzi 2 cm mierzony pomiędzy równoległymi ścianami jest równy:
Odpowiedź
puniak
2017-06-27 01:22:37

rozwiązanie w załączniku

Dodaj swoją odpowiedź