Fizyka
piesSio1996
2017-06-26 20:36:24
Proszę o jak najszybszą pomoc w rozwiązaniu tego sprawdzianu wraz w wytłumaczeniem z góry dzięki :) Daje naj, wszystkie punkty, jakie mam i niewiem co jeszcze :D
Odpowiedź
ja013
2017-06-27 03:20:19

1. s=Bt^2+At; A=B=2 v=2Bt+A=4t+2 m/s a) a=4 m/s^2 b) s(2)= 2*2^2+2*2=12 m b) v(5)= 4*5+2=22 m/s 2. a=2 m/s^2 s=at^2/2 s3=s(3)-s(2)= 2*3^2/2-2*2^2/2=5 m albo s=vot+at^2/2 v(2)=at; t=2 s s3=v(2)t+at^2/2; t=1 s s3= 2*2*1+2*1^2/2=5 m 3. vśr=Δs/Δt Δs=50 m; g=10 m/s^2 s=gt^2/2 Δt=√2s/g vśr= s/√2s/g=s√2sg/2s=√(2sg)/2 vśr=√(2*50*10)/2=15,8114 m/s 4. t=6 s a1=4 m/s^2; t1=3 s a2=1 m/s^2; t2=1 s a3=-3 m/s^2; t3=2 s v=at v(6)=v1+v2+v3 v(6)= 4*3+1*1-3*2=7 m/s 5. v1=2 m/s v2=1 m/s a) vw=v1+v2= 2+1=3 m/s b) vw=v1-v2= 2-1=1 m/s 6. rzut poziomy v=vx=20 m/s h=50 m a) vy=gt h=gt^2/2; t=√(2h/g) vy=g√(2h/g)=√(2gh) v=√(vx^2+vy^2)= √(20^2+2*10*50)^0,5 v=37,4 m/s b) tgα=vy/vx= √(2*10*50)/20=1,5811 α=57,69⁰ c) z=vxt= 20*(2*50/10)^0,5=63,25 m

Dodaj swoją odpowiedź