Matematyka
paulina12023
2017-06-26 20:56:54
Jak krok po kroku zrobić te dwa zadania?
Odpowiedź
patt12
2017-06-27 02:20:06

Zadanie 1 a i b - załącznik 1 Zadanie 1 c i d - załącznik 2 Zadanie 2: [latex]L_w=cfrac{60^{circ}}{360^{circ}}cdot2picdot{r}[/latex] [latex]L_w=cfrac{rpi}{3}[/latex] [latex]cfrac{rpi}{3}=pi[/latex] [latex]r=3[/latex] [latex]P=r^2pi[/latex] [latex]P=9pi[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź