Matematyka
alexa
2017-06-26 21:10:34
Proszę o zrobienie tylko zadania 1.
Odpowiedź
xNieWażne
2017-06-26 23:29:47

[latex](7^8)^9=7^{8cdot9}=7^{72}[/latex] [latex]((-2)^3)^7=(-2)^{3cdot7}=(-2)^{21}[/latex] [latex]((-frac{3}{4})^6)^8=(frac{3}{4})^{6cdot 8}=(frac{3}{4})^{48}[/latex] [latex](0,5^7)^{12}=0,5^{7cdot12}=0,5^{84}[/latex] [latex](((4^6)^8)^3=4^{6cdot8 cdot 3}=4^{144}[/latex] [latex](((-6^3)^2)^7=(-6)^{3cdot 2 cdot 7 }=(-6)^{42}=6^{42}[/latex] [latex](x^5)^{15}=x^{5cdot 15}=x^{75}[/latex] [latex]((a^3)^4)^5=a^{3cdot 4 cdot 5 }=a^{60}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź