Matematyka
patka30211
2017-06-26 21:24:14
Dana jest funkcja f (x) = 3x+5 sprawdź czy punkty a i b należą do wykresu funkcji jeżeli a=(1,8) b = (1,10)
Odpowiedź
94kasia
2017-06-26 21:53:29

Podstawiamy współrzędne punktów do podanej funkcji: a=(1,8) 8=3*1+5 8=8  Punkt a należy do wykresu podanej funkcji. b=(1,10) 10=3*1+5 [latex] 10 eq8[/latex] Punkt b nie należy do wykresu podanej funkcji. 

ragga15
2017-06-26 21:54:44

f (x) = 3x+5 A (1,8) f(1) = 3·1 + 5 = 8 A należy do wykresu f(x) B (1,10) f(1) = 8 ≠ 10 B nie należy do wykresu f(x) tada

Dodaj swoją odpowiedź