Matematyka
Sanchezz2
2017-06-26 21:37:54
Znajdz równanie prostej przechodzącej przez punkt P(-20;4) która jest równoległa do prostej o równaniu. 20x - 4y=0
Odpowiedź
IzusTZNN
2017-06-26 23:53:33

y=ax+b                      postac kierunkowa a1=a                          warunek równoległości 20x-4y=0 -4y=-20x                        /:(-4) y=5x a=5 a1=5        P=(-20, 4) 5*(-20)+b=4 -100+b=4 b=4+100 b=104 y=5x+104 

Dodaj swoją odpowiedź