Matematyka
congora
2017-06-26 22:39:24
Ciąg (an) jest określony wzorem (an) = (-2) do potęgi n • (n do potęgi 2 - 3) dla n > lub równe 1. Wyznacz (a2) i (a5) .
Odpowiedź
niconiconico
2017-06-26 23:50:14

an = (- 2)ⁿ * (n² - 3)     , n ≥ 1 a₂ = (- 2)² * (2² - 3) = 4 * (4 - 3) = 4 * 1 = 4 a₅ = (- 2)⁵ * (5² - 3) = 32 * (25 - 3) = 32 * 22 = 704

Dodaj swoją odpowiedź