Matematyka
dominick102
2017-06-27 00:35:34
rozwiąż układ równan stosując wzory Cramera gdy ma dokładnie jedno rozwiązanie x-2y+z=-2 -2x+y-2z=1 -mx+2y-z=2m proszę o odpowiedź :)
Odpowiedź
sexxy
2017-06-27 05:14:29

      |1 -2 1  w= |-2 1 -2  =        |-m 2 -1  Wyznacznik wylicz ze schematu Sarrusa W=-3m+3 Twierdzenie Cramera mówi że układ ma jedno rozwiązanie gdy W nie równa się 0 Układ jest oznaczony dla m różnego od 1          -2    -2   1 Wx =  1   1    -2          2m  2   -1 Wyznacznik obliczyć ze schematu Sarrusa Wx=6m-6               |1  -2      1  Wy= |-2  1     -2  =  -3m+3         |-m  2m  -1  x=Wx/W= -2 y=Wy/W= 1 Z zostawiam do wyliczenia samodzielnie, pozdrawiam

Dodaj swoją odpowiedź