Matematyka
Neriela
2017-06-27 00:42:24
Może ktoś pomóc? Bardzo proszę
Odpowiedź
Diablica74
2017-06-27 02:05:33

Zadanie 30 a) 2*8x = 16x b) -6*7y = -42y c) 9z - ²₃ = -6z d) 4a*(-5) = -20a e) ²₃b*0,75 = 0,5b f) - 1¹₂c*(-3¹₃) = (-3/2c)*(-10/3) = 5c g) 5*6x*2 = 60x h) 0,2*(-5)c = -1c i) 32x : 4 = 8x j) 12y : (-8) = -1,5y k) (-15z) : (-2,2) = (-15z):(-22/10) = (-15z)*(-10/22) = 150/ l) ⁴₇a : ²₇ = 4/7a*7/2 = 2a

Dodaj swoją odpowiedź