Chemia
perła1
2017-06-21 16:28:04
[SIÓDMA KLASA] Przepisz do zeszytu i uzupełnij brakujące produkty reakcji Węglan wapnia-> … + …;Tlenek rtęci (II)-> …+…; Magnez + woda -> … + …; Wodór + tlenek rtęci (II) -> … + ….
Odpowiedź
y78888
2017-06-21 21:45:42

Węglan wapnia-> tlenek wapnia + tlenek węgla(IV);Tlenek rtęci (II)-> tlen+rtęć; Magnez + woda -> tlenek magnezu + wodór; Wodór + tlenek rtęci (II) -> rtęci + tlenek wodoru

Dodaj swoją odpowiedź