Polski
Gezod0
2017-06-27 01:30:14
1.Oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli zdanie jest fałszywe. (chodzi o wiersz O Kotku-Knotku) W wierszu jest dziesięć wyrazów, w których miękkość spółgłoski została oznaczona literą i. P/F W wierszu nie ma wyrazów z głoskami miękkimi oznaczonymi znakiem diakrytycznym. P/F 2. Wejdź w rolę kota zdającego egzamin z ortografii. Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie - 1. lub 2. Czasownik spuchnąć zawiera A. ch wymienne 1. w wyrazie pokrewnym ch wymienia się na sz, np. ponieważ puszysty B. ch niewymienne 2. wyraz puszek nie należy do rodziny wyrazów tego czasownika 3. Poszukaj w wierszu wyrażeń przyimkowych z ą lub ę i wpisz je do tabeli. Wymyśl i dopisz przymiotniki, które mogłyby się znaleźć w tych wyrażeniach. Wyrażenia przyimkowe składające się z przyimka i rzeczownika. w dopełniaczu I w narzędniku I DAJE NAJ I PROSZE O POMOC :C
Odpowiedź
paulis1234
2017-06-27 03:40:25

1. P 2. F_ nie tylko _ 3. P 4. F

Dodaj swoją odpowiedź