Matematyka
Łzaaa
2017-06-27 02:59:04
Rozwiąż układ równań algebraicznie. Przykłady w załączniku.
Odpowiedź
mmachowska6
2017-06-27 04:31:57

pierwszy: (x^-8x+2y+8=0 (x=y+4 po podstawieniu x do pierwszego równania (y+4)^-8(y+4)=-8 y^+8y+16-8y-32=-8 y^=8 y=2√2 x=y+4 x=2√2+4=2(√2+2)

Skowron1314
2017-06-27 04:33:12

1. x² - 8x + 2y + 8 = 0 x - y - 4 = 0    ⇒  y = x - 4 x² - 8x + 2(x - 4) + 8 = 0 x² - 8x + 2x - 8 + 8 = 0 x² - 6x = 0 x(x - 6) = 0 x₁ = 0                v      x₂ = 6 y₁ = 0 - 4 = -4    v      y₂ = 6 - 4 = 2 {x₁ = 0 {y₁ = -4 lub {x₂ = 6 {y₂ = 4  2. x² + y² = 5 x + y = 7    ⇒  y = 7 - x x² + (7 - x)² = 5 x² + 49 - 14x + x² - 5 = 0 2x² - 14x + 44 = 0    /:2 x² - 7x + 22 = 0 Δ = b² - 4ac = 49 - 88 = -39 Δ < 0, brak rozw.

Dodaj swoją odpowiedź