Chemia
Jusia
2017-06-21 16:48:34
[SIÓDMA KLASA] Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli właściwości fizyczne i chemiczne azotu wymienione w karcie charakterystyki. W Karcie charakterystyki są wypisane informacje ogólne: Stan skupienia: gaz, barwa: bezbarwny, Zapach: bezwonny, Rozpuszczalność w wodzie: słabo rozpuszczalny w wodzie, Inne dane: nie podtrzymuje spalania. A tabela podzielona jest na dwa wiersze jeden to właściwości fizyczne a drugi chemiczne.
Odpowiedź
ela15102
2017-06-21 22:59:18

Właściwości fizyczne: Stan skupienia: gaz, barwa: bezbarwny, Właściwości chemiczne: Zapach: bezwonny, Rozpuszczalność w wodzie: słabo rozpuszczalny w wodzie, Inne dane: nie podtrzymuje spalania.

Dodaj swoją odpowiedź