Chemia
iloanime7
2017-06-21 17:22:44
[SIÓDMA KLASA] Napisz definicje Reakcji syntezy i reakcji analizy.
Odpowiedź
pocztao2
2017-06-21 19:48:01

Reakcja syntezy – reakcja chemiczna podczas której powstaje jeden produkt z kilku substratów. Reakcja analizy– reakcja chemiczna podczas której powstaje kilka produktów z jednego substratu.

Dodaj swoją odpowiedź