Matematyka
ewulek22
2017-06-21 19:46:14
Jak krok po kroku rozwiązać tą nierówność? 12 - [latex]2^x[/latex] > 0
Odpowiedź
Konto usunięte
2017-06-21 21:32:45

[latex]12-2^x extgreater 0\ 2^x extless 12\ log_22^x extless log_212\ x extless log_212[/latex]

dominik1220083
2017-06-21 21:34:00

[latex]12 - 2^x extgreater 0\ -2^x extgreater -12 |cdot (-1)\ 2^x extless 12 |log_2\ log_22^x extless log_212\ xcdot log_22 extless log_212\ xcdot 1 extless log_212\ x extless log_212\ x extless log_2(2^2cdot3)\ x extless log_22^2+log_23\ x extless 2log_22+log_23\ x extless 2cdot 1 +log_23\ x extless 2+log_23\ oxed{xin(-infty;2+log_23)}[/latex] [latex]log_23 approx 1,58\ 2+1,58 = 3,58\ \ oxed{xin(-infty;3,58)}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź