Chemia
viper555
2017-06-21 19:59:54
Oblicz, w ilu molach tlenku PbO2 jest zawarte 160 g tlenu.
Odpowiedź
qbusiomaniak
2017-06-21 21:30:15

M O=16g/mol 1 mol PbO₂ - 2*16g x mol PbO₂ - 160g x=160*1/2*16=5 mol

Dodaj swoją odpowiedź