Polski
agniehszka
2017-06-21 20:34:04
------PROSZĘ WYPEŁNIENIE ANKIETY---- ---------Z GÓRY DZIĘKUJĘ----------- 1. Jakie powinny być najważniejsze działania wychowawcze w naszej szkole? 2. Proszę podać najważniejsze wartości, które powinny być kształtowane wśród uczniów naszej szkoły? 3. Jakie normy i zasady powinny być respektowane w codziennym życiu naszej szkoły 4. Jakie postawy powinny być kształtowane wśród uczniów przez pracowników naszej szkoły? 5. Przeciw jakim zagrożeniom powinny być podejmowane działania profilaktyczne w naszej szkole? 6. Jakie cechy i umiejętności powinno posiadać Państwa dziecko, kończąc naszą szkole? ------PROSZĘ WYPEŁNIENIE ANKIETY---- ---------Z GÓRY DZIĘKUJĘ-----------
Odpowiedź
Zator699
2017-06-21 20:40:35

1.Najważniejsze działaniawychowawcze, które moim zdaniem powinny się zna jeść w szkole to nauka danego przedmiotu, pomocnicze lekcje wyrównawcze pomagające uzupełnić braki wiedzy oraz lekcje/kółka zainteresowań oraz powiększania wiedzy z danego przedmiotu/dziedziny. 2.Najważniejsze wartości, które moim zdaniem powinny być kształtowane w szkole to poczucie własnej wartości, spokoju, bezpieczeństwa oraz pewności siebie i wyrabianie sobie własnego zdania na dany temat. 3.Każdy uczeń powinien mieć prawo do własnego zdania, rozwijania swoich umiejętności, zainteresowań, pasji czy marzeń(na miarę możliwości ucznia, nauczyciela). Zasady jakie powinny być respektowane to posłuszeństwo, wyłączanie lub wyciszanie telefonu oraz innych urządzeń tym podobnych(w zależności od ustaleń dyrektora/dyrektorki szkoły. 4.Postawy jakie powinny być kształtowane to pewność siebie, uczciwość, prawdomówność, szczerość oraz poczucie własnej wartości, bezpieczeństwa, prawo do własnego zdania na dany temat. 5.Przeciw zagrożeniu zdrowia bądź życia ucznia (w zależności od zdarzenia jakie się zdarzyło) 6.Na to pytanie powinna odpowiedzieć osoba pełnoletnia. Liczę na naj!!

Dodaj swoją odpowiedź