Geografia
baren
2017-06-21 21:15:04
[SIÓDMA KLASA] Przepisz do zeszytu poniższe zdania z właściwymi określeniami lub nazwami. A. Około 75% miast w Polsce stanowią ośrodki miejskie liczące mniej / więcej niż 20 tys. mieszkańców. B. Największym miastem w Polsce jest Kraków / Warszawa. C. Rozmieszczenie miast w Polsce jest równomierne / nierównomierne.
Odpowiedź
marcinxd1995
2017-06-21 23:11:32

A. Około 75% miast w Polsce stanowią ośrodki miejskie liczące mniej niż 20 tys. mieszkańców. B. Największym miastem w Polsce jest Warszawa. C. Rozmieszczenie miast w Polsce jest nierównomierne.

Dodaj swoją odpowiedź