Geografia
EWELINA2207
2017-06-21 22:02:54
[SIÓDMA KLASA] Prawda czy fałsz: 1. Średnia gęstość zaludnienia w Polsce jest większa w miastach niż na obszarach wiejskich. 2. Podlasie jest bardzo zaludnionym obszarem Polski. 3. Trójmiasto jest gęsto zaludnione. 4. Na rozmieszczenie ludności wpływają m.in. czynniki historyczne.
Odpowiedź
siusiorek
2017-06-22 01:12:09

1. Średnia gęstość zaludnienia w Polsce jest większa w miastach niż na obszarach wiejskich. PRAWDA 2. Podlasie jest bardzo zaludnionym obszarem Polski. FAŁSZ 3. Trójmiasto jest gęsto zaludnione. PRAWDA 4. Na rozmieszczenie ludności wpływają m.in. czynniki historyczne. PRAWDA

Dodaj swoją odpowiedź