Geografia
galencja
2017-06-21 22:09:44
[SIÓDMA KLASA] Na wykresie przedstawiono strukturę płci i wieku ludności Polski w 2015 roku. Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A lub B oraz jej uzasadnienie 1. albo 2. Na wykresie powojenny wyż demograficzny oznaczono A. numerem 1, B. numerem 2, o czym świadczy 1. wyraźne wybrzuszenie spowodowane większą liczebnością ludności w wieku 55-64 lat. 2. wyraźne wybrzuszenie spowodowane większą liczebnością ludności w wieku 30-39 lat.
Odpowiedź
Sokolanka
2017-06-22 04:38:47

Na wykresie powojenny wyż demograficzny oznaczono A. numerem 1, o czym świadczy 1. wyraźne wybrzuszenie spowodowane większą liczebnością ludności w wieku 55-64 lat.

Dodaj swoją odpowiedź