Geografia
Miśka24
2017-06-21 22:23:24
[SIÓDMA KLASA] Jak z biegiem lat zmieniała się struktura zatrudnienia w Polsce?
Odpowiedź
Martynia1994
2017-06-22 00:28:20

Zaraz po II wojnie światowej większość osób pracowała w rolnictwie. W drugiej połowie XX wieku zwiększył się odsetek pracujących w przemyśle. Po 1989 r. zwiększył się odsetek osób pracujących w usługach, zmniejszył się w rolnictwie i przemyśle. Wciąż jednak mamy dużo zatrudnionych w rolnictwie na tle innych krajów w UE. Zmienił się też charakter usług.

Dodaj swoją odpowiedź