Geografia
Konto usunięte
2017-06-21 22:30:14
[SIÓDMA KLASA] Gdzie jest najwięcej Polonii na świecie?
Odpowiedź
Konto usunięte
2017-06-21 23:44:12

Poza granicami Polski mieszka ok. 18 mln Polaków i osób polskiego pochodzenia. Najliczniejsza Polonia żyje w Stanach Zjednoczonych, we Francji i w Niemczech. Sporo też Polaków w Wielkiej Brytanii.

viper
2017-06-21 23:45:27

Stany Zjednoczone,Wielka Brytania,Niemcy

Dodaj swoją odpowiedź