Geografia
eloelo520
2017-06-21 22:57:34
[SIÓDMA KLASA] Korzystając z atlasu geograficznego, wymień nazwy państw położonych zarówno na obszarze Europy, jak i Azji.
Odpowiedź
Buszka
2017-06-22 02:02:35

Rosja, Turcja, Ukraina, Gruzja

Dodaj swoją odpowiedź