Geografia
zigorit177
2017-06-21 23:04:24
[SIÓDMA KLASA] Jakie mogą być przyczyny bezrobocia?
Odpowiedź
krzysia94a
2017-06-22 04:26:09

dawniej: - likwidacja zakładów pracy - likwidacja państwowych gospodarstw rolnych (PGR-ów) obecnie: - niedostosowanie kwalifikacji i wykształcenia pracowników do wymagań pracodawców - automatyzacja i mechanizacja produkcji - zmiany zapotrzebowania na towary i usługi

Dodaj swoją odpowiedź