Geografia
repicki
2017-06-21 23:11:14
[SIÓDMA KLASA] Przygotuj listę historycznych czynnikó, które wpływały na rozmieszczenie ludności na świecie i w Europie w przeszłości.
Odpowiedź
maciek94342
2017-06-22 04:43:16

Czynniki historyczne wpływające na rozmieszczenie ludności: - zmiany granic państwa - przemieszczenia ludności - przymusowe przesiedlenia (np. w czasie wojny)

Dodaj swoją odpowiedź