Geografia
dobraanna
2017-06-21 23:18:04
[SIÓDMA KLASA] Zapisz główną przyczynę utrzymywania się ujemnego salda migracji na terenach wiejskich oddalonych od dużych miast.
Odpowiedź
nieumiempolaka
2017-06-22 04:41:08

Ludzie wyjeżdżają z obszarów wiejskich w poszukiwaniu pracy. Gdyby wieś nie była za bardzo oddalona od miasta, mogliby dojeżdżać do pracy, ale jeśli odległość ta jest zbyt duża, ludzie decydują się wyprowadzić do miasta.

Dodaj swoją odpowiedź