Geografia
asiadzoanaasia
2017-06-21 23:24:54
[SIÓDMA KLASA] Co jest charakterystyczne dla społeczeństw starzejących się?
Odpowiedź
Sylwunia1227
2017-06-22 01:16:40

Dla społeczeństw starzejących się charakterystyczne jest: - niski udział młodszych roczników w ogólnej liczbie ludności kraju - najwięcej osób w wieku poprodukcyjnym i produkcyjnym - na piramidzie płci i wieku: węższa podstawa niż środek i wierzchołek

Dodaj swoją odpowiedź