Geografia
aniaagata
2017-06-21 23:38:34
[SIÓDMA KLASA] Uzupełnij zdania: 1. W ... roku po raz pierwszy od czasu II wojny światowej zanotowano w Polsce ujemny przyrost naturalny. W kolejnych latach wartość jego współczynnika wahała się wokół ... 2. W większości państw środkowej i wschodniej Europy przyrost naturalny jest ..., a w państwach na zachodzie kontynentu ... 3. Według prognoz demograficznych liczba ludności Polski będzie ...
Odpowiedź
guyjh
2017-06-22 00:33:40

1. W 2002 roku po raz pierwszy od czasu II wojny światowej zanotowano w Polsce ujemny przyrost naturalny. W kolejnych latach wartość jego współczynnika wahała się wokół 0‰. 2. W większości państw środkowej i wschodniej Europy przyrost naturalny jest ujemny, a w państwach na zachodzie kontynentu dodatni. 3. Według prognoz demograficznych liczba ludności Polski będzie maleć.

Dodaj swoją odpowiedź