Geografia
studzin1995
2017-06-21 23:52:14
[SIÓDMA KLASA] Prawda czy fałsz: 1. Rozmieszczenie ludności określamy za pomocą wskaźnika gęstości zaludnienia. 2. Czynnikiem wpływającym na rozmieszczenie ludności są m.in. warunki klimatu. 3. Czynnikiem historycznym wpływającym na rozmieszczenie ludności jest występowanie surowców mineralnych na danym obszarze. 4. Średnia gęstość zaludnienia w Polsce w 2016 r. wynosiła na obszarach wiejskich 1062 os./km².
Odpowiedź
olamonola
2017-06-22 06:35:16

1. Rozmieszczenie ludności określamy za pomocą wskaźnika gęstości zaludnienia. PRAWDA 2. Czynnikiem wpływającym na rozmieszczenie ludności są m.in. warunki klimatu. PRAWDA 3. Czynnikiem historycznym wpływającym na rozmieszczenie ludności jest występowanie surowców mineralnych na danym obszarze. FAŁSZ 4. Średnia gęstość zaludnienia w Polsce w 2016 r. wynosiła na obszarach wiejskich 1062 os./km². FAŁSZ

Dodaj swoją odpowiedź