Geografia
edziusiaaa
2017-06-21 23:59:04
[SIÓDMA KLASA] Przeanalizuj piramidę płci i wieku ludności Polski. Następnie przepisz poniższe zdania z poprawnymi określeniami. A. W Polsce rodzi się więcej / mniej chłopców niż dziewczynek. B. Liczebność najstarszych roczników (powyżej 65 roku życia) maleje / rośnie z przyczyn naturalnych. C. Przewaga liczby kobiet nad liczbą mężczyzn w polskim społeczeństwie występuje wśród ludności poniżej 40 / powyżej 50 roku życia. D. Liczba osób w przedziale wiekowym 55-64 lata świadczy o tym, że po II wojnie światowej wystąpił wyż / niż demograficzny.
Odpowiedź
QMartyna666Q
2017-06-22 00:07:15

A. W Polsce rodzi się więcej chłopców niż dziewczynek. B. Liczebność najstarszych roczników (powyżej 65 roku życia) maleje z przyczyn naturalnych. C. Przewaga liczby kobiet nad liczbą mężczyzn w polskim społeczeństwie występuje wśród ludności powyżej 50 roku życia. D. Liczba osób w przedziale wiekowym 55-64 lata świadczy o tym, że po II wojnie światowej wystąpił wyż demograficzny.

Dodaj swoją odpowiedź