Geografia
ilona9871
2017-06-22 00:05:54
[SIÓDMA KLASA] Zaznacz punkt, w którym wymieniono jeden ze skutków bezrobocia w Polsce. A. Nasilona emigracja zarobkowa Polaków. B. Likwidacja państwowych gospodarstw rolnych (PGR-ów). C. Coraz większa automatyzacja i mechanizacja produkcji. D. Niedostosowanie kwalifikacji pracowników do wymagań pracodawców.
Odpowiedź
Caathy
2017-06-22 05:32:48

A. Nasilona emigracja zarobkowa Polaków.

sir95
2017-06-22 05:34:03

Odpowiedź A  Pozdrawiam. 

Dodaj swoją odpowiedź