Matematyka
paulinka20092205
2017-06-22 00:19:34
W ciągu arytmetycznym dane są a4=8 i a21=42 . Oblicz a 100
Odpowiedź
Infinitiv
2017-06-22 01:30:19

a₄=8 a₂₁=42 a₄=a₁+,3r a₂₁=a₁+20r [latex]left{{{8=a1+3r}atop {42=a1+20r}} ight.[/latex] [latex]left{{{-8=-a1-3r}atop {42=a1+20r}} ight.[/latex] 34=17r r=2 42=a₁+40 a₁=2 a₁₀₀=2+(100-1)*2=2+99*2=200

ewelina2935
2017-06-22 01:31:34

[latex]a_n=a_1+(n-1) cdot r \ left { {{a_4=8} atop {a_{21}=42}} ight. \ left { {{a_1+3r=8} atop {a_1+20r=42|| cdot (-1)}} ight. \ left { {{a_1+3r=8} atop {-a_1-20r=-42}} ight. \ (+)-----\ -17r=-34||:(-17)\ r=2\ a_1+3 cdot 2=8\ a_1+6=8\ a_1=2\ a_n=2+(n-1) cdot 2\ a_n=2+2n-2\ a_n=2n\ a_{100}=2 cdot 100\ oxed{a_{100}=200}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź